Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 30.09.2018

I Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.cukiernicza-kraina.pl, prowadzony jest przez firmę: Bestpolonella z siedzibą w: 33-100 Tarnów, os. Zielone 2/60, woj. małopolskie, prowadzoną przez Marta Kordzikowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bestpolonella

Dane rejestrowe: firma Bestpolonella wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8731891041, REGON: 123154660, adres e-mail sklep@cukiernicza-kraina.pl tel. 694352667

II Regulamin zakupów

 1. Kupujący dokonując zakupu w sklepie internetowym dostępnym na stronie cukiernicza-kraina.pl ma możliwość zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed złożeniem zamówienia na przedmioty prezentowane na tejże stronie
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub uwag odnośnie warunków niniejszego regulaminu, uprasza się Kupującego o kontakt z firmą Bestpolonella poprzez email: sklep@cukiernicza-kraina.pl, telefonicznie nr tel. 694352667 lub pisemnie na adres firmy: Bestpolonella, os. Zielone 2/60, 33-100 Tarnów
 3. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie firmy Bestpolonella na stronie cukiernicza-kraina.pl nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowy i adresowych umożliwiających realizację zamówienia
 4. Kupujący może składać zamówienia po dokonaniu rejestracji lub złożyć zamówienie bez rejestracji
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:
 6. a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 10 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej,
 7. b) w używanej przeglądarce internetowej włączona obsługa cookies oraz JavaScript ,
 8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad.
 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 10. Klient ponosi koszty dostawy towaru zgodnie z cennikiem wysyłki dostępnym na stronie cukiernicza-kraina.pl
 11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane każdego dnia roboczego w godzinach pracy firmy od 9:00 do 16:00
 12. Nie wysyłamy przesyłek za granicę.

III Płatności

1. Przelew na konto bankowe – przelew bankowy wykonywany poprzez stronę internetową banku, wizytę w placówce banku lub na poczcie.. Dane do przelewu dostępne będą w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Płatności przelewem księgowane są przez banki najpóźniej w następnym dniu roboczym.

2. Płatność elektroniczna (online) – płatność dokonywana jest przez Internet, z komputera stacjonarnego, smartfonu lub tabletu. Po wybraniu systemu płatności (PayU, PayPal, Przelewy24), Kupujący zostaje przekierowany do wybranego przez siebie banku, a następnie dokonuje zapłaty. Dane w formularzu wypełniane są automatycznie.

3.Pobranie – Kupujący płaci gotówką przy odbiorze towaru kurierowi lub listonoszowi. Płatności te umożliwiają niezwłoczną realizację zamówienia, ale należy tu uwzględnić dodatkowe koszty opłaty dla firmy przewozowej.

Wpłatę należy uiścić do 7 dni od momentu złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

Dane do przelewu:

Numer konta: 21 1240 5194 1111 0010 5888 2370

Nazwa odbiorcy: Bestpolonella

Adres odbiorcy: Osiedle Zielone 2/60, 33-100 Tarnów

W tytule przelewu można wpisać: Numer zamówienia…

 

Dostawa za granicę, dane do przelewu:

Numer konta: PL 21 1240 5194 1111 0010 5888 2370

Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Nazwa odbiorcy: Bestpolonella

Adres odbiorcy: Osiedle Zielone 2/60, 33-100 Tarnów

W tytule przelewu można wpisać: Numer zamówienia…

 

IV Faktury i paragony

Faktury VAT

Informujemy, iż sklep internetowy www.cukiernicza-kraina.pl korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, w związku z powyższym nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT. Jednakże sklep zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone przez Kupującego w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Standardowo sklep wystawia faktury w formie elektronicznej, które przesyłane będą na adres mailowy w dniu wysłania zamówienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Paragony

Informujemy, iż sklep internetowy www.cukiernicza-kraina.pl korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej. W związku z powyższym w dostarczonej do Kupującego przesyłce nie będzie dołączonego paragonu fiskalnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2017 r. poz. 2454).

 

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu zamówienia odstąpić od umowy zawartej z firmą Bestpolonella bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sam zwrot towaru, czyli odesłanie rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.
 2. Jeżeli zakupu dokonał przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przepisy ustawy nie przewidują możliwości zwrotu towaru
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 4. Kupujący może odstąpić od umowy składając firmie Bestpolonella oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 5. Oświadczenie można złożyć na piśmie i odesłać wraz ze zwracanym towarem za pomocą tradycyjnej poczty albo skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia drogą elektroniczną poprzez adres e-mail do firmy Bestpolonella, a następnie towar odesłać

Adres firmy:

Bestpolonella
Osiedle Zielone 2/60
33-100 Tarnów

Adres email:
sklep@cukiernicza-kraina.pl

 1. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: formularz zwrotu
 2. Przy odstąpieniu od umowy nie ma wymogu korzystania z formularza zwrotu udostępnionego przez firmę Bestpolonella. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z dowolnego innego wzoru formularza
 3. Do zwracanego towaru nie ma konieczności dołączania faktury ani żadnego innego dowodu zakupu
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość firma Bestpolonella zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy środki pieniężne na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy
 5. Firma Bestpolonella może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu zamówienia z powrotem lub do czasu dostarczenia jej dowodu jego dostarczenia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 
Prosimy, aby zwracany towar był takim stanie, w jakim sam Kupujący chciałby  go otrzymać

Zgodnie z przepisami ustawodawczymi zwrotowi nie podlegają m.in.:

 1. Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. produkty spożywcze)
 2. Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączona z innymi rzeczami (np. wlanie tuszu jadalnego do drukarki)
 3. Produkty personalizowane, czyli rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683)

Więcej na temat praw konsumentów w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży można przeczytać na stronie UOKiK https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

 

VI REKLAMACJA I RĘKOJMIA

Jeżeli zakupiony towar ma wady fabryczne lub jest nie zgodny z opisem można skorzystać z poniższych informacji i zaleceń:

 1. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie internetowej sklepu www.cukiernicza-kraina.pl Można korzystać z dowolnego innego wzoru lub samodzielnie sformułować oświadczenie opisując powody reklamacji i formy rekompensaty oraz podając dane do przelewu i nr konta bankowego do zwrotu środków pieniężnych
 2. Wzór formularza można pobrać tutaj: formularz reklamacji
 3. Reklamacja wraz ze zwracanym towarem może zostać złożona pisemnie i wysłana na adres:

Bestpolonella
Osiedle Zielone 2/60
33-100 Tarnów

 1. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem email: sklep@cukiernicza-kraina.pl a następnie reklamowany towar wysłany na adres firmy
 2. Reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Po tym czasie Kupujący zostanie poinformowany mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego
 3. Po zgłoszeniu przez Kupującego reklamacji oraz odesłaniu wadliwego przedmiotu na adres firmy Bestpolonella, w razie stwierdzenia zasadności reklamacji firma Bestpolonella wedle życzenia Kupującego:
 1. dokona zwrotu pieniędzy lub
 2. dokona nieodpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy lub
 3. obniży stosownie cenę
 1. Koszty związane z odesłaniem przez Kupującego reklamowanego towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przez nas przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji
 2. Do reklamowanego towaru nie ma konieczności dołączania faktury ani żadnego innego dowodu zakupu

 

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt:

Email: sklep@cukiernicza-kraina.pl

Tel. +48.694352667

Godziny pracy: 9:00-16:00 w dni robocze

Kupujący może złożyć reklamację zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie możliwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeń za wadliwy towar i wyłącznie do konsumenta należy wybór, z której z nich skorzysta. Należy przy tym pamiętać, że nie można zastosować obydwu trybów jednocześnie.

 

VII Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.cukiernicza-kraina.pl
 2. Administratorem danych jest Bestpolonella z siedzibą w 33-100 Tarnów, Osiedle Zielone 2/60, wpisanej do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym NIP: 8731891041, REGON: 123154660, adres e-mail sklep@cukiernicza-kraina.pl tel. 694352667
 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień przez Kupującego oraz w razie potrzeby kontaktu związanego z dokonywaniem reklamacji i zwrotów i innymi czynnościami w ramach obsługi Kupujacego
 2. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgody wyrażonej przez Kupującego
 3. Dane osobowe zbierane przez firmę Bestpolonella za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 1. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Firma Bestpolonella jest administratorem danych Kupującego,  oznacza to, że jeśli Kupujący posiada  Konto na stronie sklepu www.cukienicza-kraina.pl, to przetwarzane są dane Kupującego takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  adres IP.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 1. Każdy Kupujący, którego dane dotyczą Ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Firma Bestpolonella zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 3. Firma Bestolonella ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Firma Bestpolonella nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez firmę Bestpolonella albo przetwarzający, z którymi firma ściśle współpracuje

 

VIII Pliki cookies

 1. Witryna cukiernicza-kraina.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

IX Postanowienia końcowe

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl