RODO
 1. Administratorem danych jest Bestpolonella z siedzibą w 33-100 Tarnów, Osiedle Zielone 2/60, wpisanej do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem ewidencyjnym NIP: 8731891041, REGON: 123154660, adres e-mail sklep@cukiernicza-kraina.pl tel. 694352667
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień przez Kupującego oraz w razie potrzeby kontaktu związanego z dokonywaniem reklamacji i zwrotów i innymi czynnościami w ramach obsługi Kupujacego
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i zgody wyrażonej przez Kupującego
 4. Dane osobowe zbierane przez firmę Bestpolonella za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Firma Bestpolonella jest administratorem danych Kupującego,  oznacza to, że jeśli Kupujący posiada  Konto na stronie sklepu www.cukienicza-kraina.pl, to przetwarzane są dane Kupującego takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  adres IP.
 7. Dane osobowe przetwarzane są:
 8. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 9. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 10. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 11. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 12. Każdy Kupujący, którego dane dotyczą Ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Firma Bestpolonella zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 14. Firma Bestolonella ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 15. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 16. Firma Bestpolonella nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 17. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez firmę Bestpolonella albo przetwarzający, z którymi firma ściśle współpracuje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl